Proefaudit

Als organisatie maakt u gebruik van informatie bij het uitvoeren van uw bedrijfsactiviteiten. En u heeft ongetwijfeld al maatregelen getroffen als het gaat om het beveiligen van deze informatie, al is het onbewust. Wellicht voldoet uw organisatie zelfs al een aantal eisen uit de ISO 27001 standaard. Deze standaard schrijft voor, waaraan een zogenaamd Managementsysteem voor informatiebeveiliging dient te voldoen. Een externe proefaudit ISO 27001 zorgt dat u het inzicht krijgt welke zaken al op orde zijn, maar geeft u ook punten die extra aandacht vragen. Na deze proefaudit weet u direct welke vervolgstappen u nog moet nemen op weg naar certificering conform ISO 27001.

Proefaudit 

Lees onze oplossing: de proefaudit